ท่านสมารสอบด้านพิธีกรรมได้ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557

รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระแบบยกแท่นอาสนะสงฆ์ วันที่ 21-8-57 ถ.เสรีไทยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น