ท่านสมารสอบด้านพิธีกรรมได้ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ให้เช่าชุดพิธีสงฆ์ ที่ ปทุมวัน วันที่ 28-8-57ให้เช่าชุดพิธีสงฆ์ วันที่ 24-8-57 ประดิพัทธ์ 15
รับจัดงานที่ราชวัตร วันที่ 23-8-57

รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระ ที่ เพลินจิต วันที่ 22-8-57รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระแบบยกแท่นอาสนะสงฆ์ วันที่ 21-8-57 ถ.เสรีไทย