ท่านสมารสอบด้านพิธีกรรมได้ครับ

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2557

รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเช้าแบบยกแท่นอาสนะสงฆ์ที่หทัยราฏษ์ วันที่ 12-1-57

รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพลแบบยกแท่นอาสนะสงฆ์ที่วิภาวดีซ.5 วันที่ 10-1-57


รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเช้าที่ฉลองกรุง วันที่ 10-1-57


รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพลที่ สาย5 วันที่ 9-1-57