ท่านสมารสอบด้านพิธีกรรมได้ครับ

วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557

รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพล (ทำบุญบ้าน)ที่รามคำแหง 118 วันที่ 30-5-57
ให้เช่าชุดพิธีสงฆ์แบบยกแท่นอาสนะ ที่ ตลิ่งชัน วันที่ 24-5-57

รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพล (ทำบุญบ้าน ) ที่สุขสวัสดิ์ วันที่ 11-5-57


รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพล (ทำบุญบ้าน) ที่รามคำแหง 114 วันที่ 10-5-57
รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพล (ทำบุญบ้าน ) ที่เมืองทองธานี วันที่ 9-5-57