ท่านสมารสอบด้านพิธีกรรมได้ครับ

วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ให้เช่าชุดอุปกรณ์พิธีสงฆ์แบบยกแท่นอาสนะ ที่ ม.ดุสิตตาลัย งานวันที่ 13-7-57
รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพล วันที่ 12-7-57 ที่ ม. อุทยานทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
ให้เช่าชุดอุปกรณ์พิธีสงฆ์ ให้เช่าชุดอุปกรณ์ขันโตก ที่ บอวิน จ.ชลบุรี วันที่ 8-7-57


รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพลที่ สาย 5 วันที่6-7-57