ท่านสมารสอบด้านพิธีกรรมได้ครับ

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

จัดงานทำบุญเลี้ยงพระที่ จ.ประจวบศีรีขันธ์ วันที่ 1-5-57

ให้เช่าชุดพิธีสงฆ์แบบยกแท่นอาสนะสงฆ์ ที่ ซ.ศูนย์วิฉัย วันที่ 29-4-57


ให้เช่าชุดพิธีสงฆ์แบบยกแท่นอาสนะสงฆ์ ที่ลาดพร้าว วันที่ 25-4-57

ให้เช่าชุดพิธีสงฆ์แบบยกแท่นอาสนะสงฆ์ ที่ราชพฤษ์ วันที่ 20-4-57


ให้เช่าชุดพิธีสงฆ์แบบยกแท่นอาสนะ ที่ระยอง วันที่ 18-4-57รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพลที่ นวมินทร์ วันที่ 18-4-57

รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพล วันที่ 17-4-57 ที่ ซ.หนามแดง